Polityka prywatności

Firma Akcent Jana Kępska z siedzibą Łowicka 56/8, 02-531 Warszawa będąca właścicielem niniejszej strony internetowej oraz administratorem sklepu zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników tej strony internetowej oraz naszych kursantów w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Firma Akcent Jana Kępska informuje, że dane osobowe traktowane są z należytą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:

 •  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).
  Firma Akcent Jana Kępska oświadcza, iż zbiera dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane oraz ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, skontaktować z nami, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

Poniżej informujemy o celach i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych przez Akcent, zakresie ich wykorzystania oraz okresie przechowywania.
Dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

1. Cel: Świadczenie usług.

Do świadczenia usług nauki języków obcych przetwarzamy:
a. Dane kontaktowe (imię i nazwisko)
b. Dane telefoniczne (numer telefonu)
c. Dane poczty elektronicznej (e-mail)
Podanie ww. danych jest zawsze dobrowolne, ale zarazem niezbędne w celu realizacji umowy świadczenia usług.

1.2 Udostępnianie danych

Wyżej wymienione dane mogą być udostępnione zaufanym podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu bieżącej obsługi księgowej i wywiązania się z obowiązków prawnych związanych np. z prawem podatkowym lub w celu optymalizacji funkcjonowania narzędzi informatycznych firmy Akcent. Nie sprzedajemy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a. H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych na serwerze,
b. Globalmedia, ul. Piastowska 3, 05-110 Jabłonna k/Warszawy – w celu aktualizacji i optymalizacji funkcjonowania narzędzi informatycznych,
c. eFKa Sp. z o.o., Kąty Goździejewskie I 15B; 05-311 Dębe Wielkie, NIP 8222347725 – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.

d. Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, NIP 8982167294 – w celu obsługi automatycznego wystawiania paragonów oraz faktur,

e. Better Profits Michał Jaworski, z siedzibą w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 6652630138 – w celu sparcia technicznego platformy WPIdea jako narzędzia informatycznego do realizacji kursów online

1.3 Podstawa prawna

a. zawarcie i wykonanie umowy świadczenia usług
b. wyrażona zgoda (np. w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej)
c. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na firmie Akcent.

1.4 Sposób zbierania danych osobowych:

 • Dane zbierane podczas kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego. W przypadku kiedy wybierzesz, kontakt z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie, będziemy przetwarzać następujące Twoje dane: Imię i nazwisko, adres e-mail.
 • Pozostałe źródła pochodzenia danych. Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji telefonicznie lub mailowo, to w niektórych przypadkach zapisujemy Twój adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, nazwę firmy. Wymienione dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez Ciebie czynności lub w celu przekazania Ci informacji, o które poprosisz – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.

1.5 Okres przechowywania

Dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji usługi – czyli przez okres trwania świadczenia usługi.
Maksymalny okres przechowywania danych w celach rozliczeniowych wynosi 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem ustawowego terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Cel: Analityczny.

2.1 Do celów analitycznych korzystamy z plików typu Cookies. Informacje te pozwalają nam na przykład na udoskonalenie oferowanych przez nas usług, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty oraz wybór optymalnej formy reklamy. Pliki typu Cookies wykorzystywane są do celów generowania statystyk oglądalności strony oraz dla zapewnienia wygody podczas przeglądania strony. Każdy użytkownik może sam zarządzać swoimi plikami Cookies poprzez ich zablokowanie w swojej przeglądarce internetowej, może też usunąć już wygenerowane pliki. Za pliki Cookie serwisów obcych (Google, Facebook) firma Akcent nie ponosi odpowiedzialności i nie ma na nie żadnego wpływu. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.
Począwszy od 2018 r. zapewniliśmy naszym użytkownikom certyfikat ssl zabezpieczający przeglądanie naszej strony internetowej oraz bezpieczne przekazanie nam informacji z formularza kontaktowego.

2.2 Udostępnianie danych

Wyżej wymienione dane udostępniamy tylko okazjonalnie zaufanemu dostawcy usług IT, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jak zaznaczono wcześniej danych osobowych naszych klientów nigdy nie sprzedajemy osobom trzecim.

2.3 Podstawa prawna
Wyrażona dobrowolnie przez użytkownika zgoda poprzez zatwierdzenie polityki cookie w stopce strony poprzez kliknięcie „Zgadzam się“ przez użytkownika.

2.4 Okres przechowywania
Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia użytkownika końcowego przez okres 1 roku. Użytkownik może także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

3. Cel: Składanie zamówienia w sklepie.

3.1 Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, oraz numer telefonu. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.

3.2 Udostępnianie danych – identycznie jak w 1.2

3.3 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu.

3.4 Okres przechowywania Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie sklepu i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy sprzedaży. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia oraz sposób płatności.

Faktury. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje. Jeżeli odstępujesz od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu lub składasz reklamację dotyczącą kupionych produktów, to przekazujesz nam dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez nas archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

Pliki cookies. Nasz sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze sklepu.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sklepu jakiego oczekujesz,
 • pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami w sklepie,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze sklepu,
 • umożliwiać Ci udostępnianie treści w serwisach społecznościowych,
 • umożliwiać Ci odtwarzanie treści pochodzących z serwisów zewnętrznych,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie w sklepie,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania sklepu, a w szczególności w następujących celach:

 • prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,
 • określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,
 • pamiętanie twojego zalogowania,
 • odnotowanie faktu akceptacji regulaminu i wyrażenia zgody marketingowej.

Cookies podmiotów trzecich. Nasz sklep, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak Facebook czy YouTube.

Korzystanie z widgetu pozwalającego na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, łączy się z akceptacją plików cookies Facebooka i innych serwisów społecznościowych.

Cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są również w ramach remarketingu oraz w ramach działań statystycznych, o których mowa poniżej.

Cookies wykorzystywane w celach statystycznych. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk sklepu, takich jak liczba osób odwiedzających sklep, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania sklepu, czas spędzony w sklepie, odwiedzone podstrony sklepu etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Marketing. Wykorzystujemy cookies w celu prowadzenia działań remarketingowych polegających na prezentowaniu Ci reklam zachęcających do powrotu do serwisu lub skorzystania z jakiś promocji, zniżek etc.

Logi serwera
Korzystanie ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4. Każdy użytkownik ma prawo do:

a. Dostępu do swoich danych
b. Sprostowania (poprawienia) swoich danych
c. Sprzeciwu
d. Ograniczenia przetwarzania danych
e. Przenoszenia danych
f. Wyrażenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie
g. Usunięcia swoich danych

Ze swoich uprawnień każdy użytkownik może skorzystać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście – poprzez złożenie stosownej dyspozycji w naszej siedzibie przy ul. Łowicka 56/8, 02-531 Warszawa.
Użytkownik może zgłosić swoje żądania pod adresem e-mail: akcent@akcent24.pl
Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy.